Atık Su Arıtma Tesisi

Kooperatif, otel, tatil köyü, site, toplu konut ve fabrikaların evsel atık sularını %100 proses garantili, anahtar teslimi tesislerle arıtıyoruz. Tesisin dizaynı, projelendirilmesi, inşaatı, ekipman temin ve montajı, otomasyonu, işletmeye alınması, işletici personelin eğitimi, ilgili resmi kurum proje onayları, çevre izinleri, devamında tesis işletme bakım hizmetlerinin tamamını sizlere entegre olarak sunuyoruz.